باشگاه باستان شناسان ایران

باشگاه باستان شناسان ایران، به شماره ثبت 000000، با هدف ایجاد فضایی تعاملی مابین باستان شناسی ایرانی، راه اندازی شده است. امید است در این راه ما را یاری نموده و نظرات سازنده خود، انتقادات یا پیشنهاداتتان را با ما درمیان بگذارید.

به زودی کلیه خدمات باشگاه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.